MENY

  Startsiden
  Kommuner
  Bedriftsalarm
  Boligalarm
  Nyhetsarkiv
 
 

LITT INFORMASJON OM BALSFJORD KOMMUNE

Adresse: Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes
Tlf. sentralbord: 77 72 20 00
E-postadresse: postmottak@balsfjord.kommune.no
Nettsider: www.balsfjord.kommune.no
   

Informasjon om brannvesenet i Balsfjord:

Adresse: Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes
Tlf. sentralbord: 77 72 21 06
E-postadresse: postmottak@balsfjord.kommune.no
Nettsider: www.balsfjord.kommune.no
Brannstasjoner: Storsteinnes Brannstasjon, 15 mann Laksvatn Branndepot, 6 mann Meistervik Branndepot, 7 mann
   
Om brannvesenet:  
   

Brann og redning

Enhetens hovedoppgaver fremgår av ”lov om vern mot brann, ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver” (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14.juni 2002.

Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlige stoffer og farlig gods og andre akutte ulykker. I tillegg har brannvesenet beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensing som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen (forurensingsloven) av 13.juni 2001.  

Brannvesenet ble fra 01.04.03 egen enhet med navnet Balsfjord brann og redning. Brann- og feiervesenets oppgaver. Har fra 2010 hatt samarbeidsavtale med Tromsø brann og redning. Slik at det er felles brannsjef og forebyggende avdeling mellom Balsfjord og Tromsø. Mannskapene blir varslet med personsøker, og tilleggsvarsling med UMS.

  • være innsatsstyrke ved  brann og ved andre akutte ulykker.         
  • gjennomføre brannforebyggende tilsyn.         
  • gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen.         
  • gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg.        
  • sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg
  • være innsatsstyrke ved uhell som kan føre til akutt forurensing.

Brannvesenet har følgende personell som går vakt:

Tittel Navn Tlf.jobb Mobil
Brannsjef Øystein Solstad 77790702 913 65 681
Brannmester
Brannsjefens stedsfortreder
Morten Nilsen 77722106 909 16 695
Utrykningsleder Hans Hugo Henriksen 77722027 977 30 740
Utrykningsleder Hans Arne R Thomsen 77722115 901 70 044
Utrykningsleder Nils Wiggo Pedersen 77722025 975 16 288
 
Brann: 110
Vaktelefon Balsfjord brann og redning: 991 55 697