MENY

  Startsiden
  Kommuner
  Bedriftsalarm
  Boligalarm
  Nyhetsarkiv
 
 

LITT INFORMASJON OM MÅLSELV KOMMUNE

Adresse: Moen, 9321 Moen
Tlf. sentralbord: 77837700
E-postadresse: postmottak@malselv.kommune.no
Nettsider: www.malselv.kommune.no
   

Informasjon om brannvesenet i Målselv:

Adresse: Målselv Brannvesen, kommunehuset, 9321 Moen
Tlf. sentralbord: 48214023
E-postadresse: arvid.larsen@malselv.kommune.no
Nettsider: Målselv brannvesen
Brannstasjoner: Bardufoss brannstasjon Øverbygd brannstasjon
   
Om brannvesenet:  
   
Her kommer info om brannvesenet.
Brannvesenet i Målselv administreres av brannsjefen som har kontoradresse Kommunehuset i Målselv, 9321 Moen. Foruten om brannsjef Arvid Larsen som treffes på mobilnr. 48214023,  har også feier Bjørn Kåre Veines  som treffes på mobilnr. 95110353 samme kontoradresse.
 
Brannvesenet er fordelt på Bardufoss brannstasjon og Øverbygd brannstasjon, begge stasjonene har kasernert bemanning.(døgnbemanning)
 
Bardufoss brannstasjon eies og drives av forsvaret i samarbeid med kommunen,og ledes av BRP-sjef Stig Mikkelsen som treffes på mobilnr. 97049614. Brannstasjonen er oppsatt med alt nødvendig utstyr for såvel flyplassdrift som brann- og redningsoppdrag i samfunnet for øvrig. Bardufoss brannstasjon har ansvar for hendelser som geografisk dekker området fra Målsnes til Rundhaug. Bardufoss brannstasjon har hjertestarter.
 
Øverbygd brannstasjon ledes av overbrannmester Kjetil Werner Fagerli som treffes på mobilnr. 97975727, og brannmester Kjeltil Østli på mobilnr. 48218006  Brannstasjonen har i avtale ansvar for brannsikkerheten i militære installasjoner på Skjold .Øverbygd brannstasjon har ansvar for hendelser  som geografisk dekker området fra grense mot Balsfjord i Tamokdalen og Takvatn og til og med Rundhaug. 
 
Brann- redning og feiervesenet har ansvar for forebyggende brannverntiltak samt slokke- og redningstjenesten ved brann, trafikkuhell og akuttforurensing. Oppgavene defineres i lov av 14.06.02, nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver m. tilhørende forskrifter.
 
Disponibelt personell:
Brannsjef, feier, overbrannmester, brannmester, 2 brannformenn, 2 brannkonstabler, 8 deltidsmannskaper, 8-10 brannvernsoldater og ca. 33 forsvarsansatte brannmannskaper.
Målselv kommunes brannvesen har samarbeidsavtaler med samtlige tilgrensende nabobrannvesen, i Bardu, Sørreisa, Lenvik og Balsfjord.