MENY

  Startsiden
  Kommuner
  Bedriftsalarm
  Boligalarm
  Nyhetsarkiv
 
 

LITT INFORMASJON OM TROMSØ KOMMUNE

Adresse: Tromsø kommune, Postmottak, Rådhuset, 9299 Tromsø
Tlf. sentralbord: 77790000
E-postadresse: postmottak@tromso.kommune.no
Nettsider: www.tromso.kommune.no
   

Informasjon om brannvesenet i Tromsø:

Adresse: Forsøket 9, 9010 Tromsø
Tlf. sentralbord: 77790700
E-postadresse: brannstasjonen@tromso.kommune.no
Nettsider: www.tromso.kommune.no/brann
   
Om brannvesenet:  
   
Brann og redning ledes av brann- og redningssjefen med stab, og er i tillegg til administrasjonen delt inn i tre avdelinger.
 
Administrasjonen:
Administrasjonen har personal, økonomi, lønn og arkiv som de vesentlige arbeidsoppgavene. I tillegg er sekretariat til Midt- og Nord-Troms IUA underlagt administrasjonen.

Beredskapsavdeling:
Berdskapsavdelingen er Brann og rednings største avdeling. I tettstedet Tromsø har vi en brannstasjon med 9-11 mannskaper på vakt og vi har 4 vaktlag.

På Sommarøy har vi en deltidsstasjon med 12 innkallingsmannskaper. På følgende steder i kommunens ytre områder har vi 6-manns betjente branndepoter: Bakkejord, Sjøtun, Straumsbukta, Vengsøy, Tromvik, Kvaløyvågen, Vikran, Oldervik, Lakselvbukt, Jøvik og Sjursnes.

Arbeidsoppgaver er brannslokking, bistand ved ulykker, restverdiredning, akutt forurensing og forvaltning av sivilforsvarsmateriell.

Varslingsavdeling:
Avdelingen har som hovedoppgave drive 110-sentral for å motta og formidle varsel om brann, ulykke, katastrofe og akutt forurensing fra 16 kommuner i Nord- og Midt-Troms i tillegg til Tromsø kommune. Sentralen dekker ca. 120.000 personer.

Arbeidsoppgaver er betjening av nødtelefonsamtaler, varsling og utalarmering av innsatsmannskaper, mottak av alarmer fra brannalarmanlegg og sprinkleranlegg i bygninger.
 
110-sentralen er 2-mannsbetjent og i tillegg har sentralen er tekniker og en avdelingsleder.
 
Brannforebyggende avdeling:
Alt arbeid ved brannforebyggende avdeling er retta inn mot å forebygge brann. Avdelingen skal være slik bemannet og ha slik kompetanse at de krav som stilles til gjennomføring av brannforebyggende oppgaver og tilsynsoppgaver oppfylles. Forskriftene stiller krav til at det skal utføres minst ett årsverk brannforebyggende arbeid pr 10 000 innbyggere i kommunen.

Arbeidsoppgaver er tilsyn med særskilte brannobjekter, feiing og tilsyn med fyringsanlegg, saksbehandling av brannfarlig- og eksplosiv vare, informasjon og undervisning.